Firma REVETCH działająca w ramach spółki innoTECHBUD, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Automatyzacja wykończenia ścian i sufitów" Umowa nr POPW.01.01.02-18-0030/17

  1. a) cele Projektu: Celem projektu jest wdrożenie na rynek innowacyjnego urządzenia do wykańczania powierzchni w Budownictwie. Urządzenie to w domyśle przeznaczone jest do wykonywania prac w obrębie wyznaczonej płaszczyzny np płaszczyzny ścian. Na tym
    etapie celem projektu jest dopracowanie, wdrożenie i rozpoczęcie sprzedaży wersji urządzenia przeznaczonej do wykonania prac tynkarskich. W ramach głównego celu muszą zostać zrealizowane zadania: dopracowanie urządzenia do finalnej wersji, dokładne testy jakościowe, certyfikacja, początkowa produkcja i dystrybucja oraz działania marketingowe, a także rozszerzenie patentu na terytorium EU.
  2. b) planowane efekty: Za główny cel biznesowy nasza spółka obrała implementację (na szeroką skalę) zweryfikowanego rynkowo (na grupie pilotażowej) modelu biznesowego, opracowanego w ramach udziału w Platformach Startowych. Celem na gruncie ideowym jest trwałe zmienienie struktury i obrazu istniejącego rynku budownictwa poprzez dyfuzję naszej innowacji na branżę powodując wzrost jej efektywności.
  3. c) wartość Projektu: 1 056 615,00 PLN
  4. d) wkład EFRR: 780 725,00 PLN

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.01.02-18-0030/17 - Technologiczne dopracowanie i wykonanie urządzenia do prac tynkarskich w finalnej wersji wraz z przeprowadzeniem testów i procedury związanej z uzyskaniem certyfikatu CE

STATUS: Anulowane

Informacja o wybranym wykonawcy: –

Szczegóły zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr 3/POPW.01.01.02-18-0030/17 - Technologiczne dopracowanie i wykonanie urządzenia do prac tynkarskich w finalnej wersji wraz z przeprowadzeniem testów i procedury związanej z uzyskaniem certyfikatu CE

STATUS: Zakończone

Informacja o wybranym wykonawcy: Nierozstrzygnięte – brak ofert spełniających kryteria

Szczegóły zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr 4/POPW.01.01.02-18-0030/17 - Technologiczne dopracowanie i wykonanie urządzenia do prac tynkarskich w finalnej wersji wraz z przeprowadzeniem testów i procedury związanej z uzyskaniem certyfikatu CE

STATUS: Zakończone

Informacja o wybranym wykonawcy: Instytut Innowacji i Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o.

Szczegóły zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr 5/POPW.01.01.02-18-0030/17 - Organizacja i przeprowadzenie działań promocyjno-dystrybucyjnych

STATUS: Zakończone

Informacja o wybranym wykonawcy: Europa Audyt Bronisław Budziaszek

Szczegóły zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr 6/POPW.01.01.02-18-0030/17 - Organizacja spotkań promocyjno-szkoleniowych

STATUS: Zakończone

Informacja o wybranym wykonawcy: Europa Audyt Bronisław Budziaszek

Szczegóły zapytania ofertowego na bazie konkurencyjności

Zadzwonimy do Ciebie!

Nasi doradcy chętnie udzielą wszelkich informacji 

Kontakt

(+48) 725 633 287

Rzeszów, ul. Poznańska 2C/10

biuro@revetch.pl

Firma

® Revetch 2021 Wszelkie prawa zastrzerzone